Jak se zde zorientovat?

V seznamu SPONZOŘI je u každého přímý odkaz na podporované akce a jejich dokumentaci.

 

Další dělení je dle zastupovaných subjektů. Po jejich rozkliknutí se objeví informace o Klubech, možnost volby roku. Přehled zprostředkovaných sponzorovaných akcí je součástí přehledu na daný rok, pod kterým se v levém sloupci zobrazí galerie pro jednotlivé subjekty, znějící na jejich obchodní jméno.

 

"Team Doolittle" - to je přehled akcí, pořádaných v naší režii. Jedná se o akce sportovní (agility, obedience) i vzdělávací (semináře), které realizujeme díky trvalé spolupráci s dalšími subjekty.

Všechny tyto akce mají kromě společného jmenovatele i záruku jistoty v kvalitě obsazení (rozhodčí, lektoři), štědré ceny (závody) i stále se rozrůstající realizační tým ;o)
Všem - partnerům, sponzorům i spolupracovníkům touto cestou velmi děkujeme!

Poděkování

Jménem organizačních týmů jednotlivých soutěží děkuji touto formou sponzorům za jejich laskavou podporu. Bez nich by ani výstava, ani závod nebyly takovými, jakými je pomohli udělat - každý účastník si něco odnesl a ocenění prvních čtyřech, resp. v soutěžích pak prvních třech je nadstandard, který se snažím pro klubové akce udržet, ale jistotou pro účastníky; neformální soutěže Dítě a pes se stávají stále větším lákadlem pro kynologický potěr.

 

Mým přáním je, aby si po skočnení akce účastníci řekli: "...i když to třeba  nedopadlo podle mých představ, příští rok přijedeme zase!" Pokud budu mít možnost se jménem klubů takto angažovat, ráda jim jejich přání pomohu plnit...

 

Vilemína Kracíková

Poznámka pod čarou...

Fotky zde uvedené jsou zveřejňovány výhradně se souhlasem jejich autora, respektive po jeho udělení. Autor bude uváděn přímo u fotky, resp.galerie. Za poskytnuté fotky k těmto účelům fotografům i na tomto místě patří obrovský dík!